Gravesøknader i Statens vegvesen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Statens vegvesen kommune

Graving i Statens vegvesen kommune
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
11751 Klæbu - Trondheim, forprosjekt VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.10.2016 01.01.2020
13336 Risvollan helse-og velferdssenter Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 24.07.2017 31.12.2019
13564 Torvet i Trondheim Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 01.11.2017 20.12.2019
13635 Superbusstrasé Moholt Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 01.01.2018 01.07.2019
13864 Klæbuvegen v/ nr.175, fortau og VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 03.09.2018 02.09.2019
13879 Uglavegen del 2 Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Patrick Mwangi Muraya 95276693 01.05.2018 01.08.2019
14157 MP sykkeltiltak Lade Statens vegvesen Miljøpakken Abdulahi Ejero 95219914 15.04.2018 01.07.2019
14401 Hørløcks veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 03.09.2018 01.12.2019
14879 Støyskjerm Lohove barnehage Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Gnanavalluvan Vettivel 90285828 01.05.2019 31.12.2019
14930 Metrobuss - Lund Snuplass Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 04.06.2018 28.06.2019
15095 Ny infrastruktur Stjørdalsveien Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 30.05.2018 31.07.2019
15228 Fv. 6666 Christian Frederik gt. Sykkelveg og stasjoner for metrobuss Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Jo-Øyvind Andersen 90050750 11.06.2018 31.07.2019
15246 Metrobuss - Casper Lundes veg Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 03.09.2018 01.07.2019
15247 Metrobuss - Midteggen Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 03.09.2018 01.07.2019
15250 Metrobuss - Strekningstiltak Sivert Tonstads vei (stasjoner - Peder Morsets vei og Martin Linges vei) Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 17.09.2018 28.06.2019
15322 Miljøpakken Trondheim. Tiltak for metrobuss. Tonstad og Østre Rosten Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Jo-Øyvind Andersen 90050750 01.11.2018 31.08.2019
15329 Fv. 6658 Utleirveg GSV Statens vegvesen Miljøpakken Abdulahi Ejero 95219914 01.09.2018 21.06.2019
15373 Holtermannsveien separering av avløp og ny vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Batur Bayani 97136528 02.07.2018 20.12.2019
15393 Metrobuss - Arnt Smistads vei stasjoner og breddeutvidelse Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 28.01.2019 03.06.2019
15489 Fiberutbygging Schøningsdalen Broadnet Vegard Rygh 92637022 06.05.2019 20.05.2019
15589 Lade Alle 73, Omlegging av eksisterende kabelnett ifm. utbygging. TrønderEnergi Nett Roger Lillevik 97625039 15.10.2018 01.11.2019
15625 Metrobuss -Tiller knutepunkt - Sentervegen Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 01.03.2019 01.11.2019
15641 TMV odden - Sykkelvei, torg og park Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni Elisabeth Hansen 40219437 06.09.2018 03.06.2019
15753 Johan Falkbergets vei 21-23 - Bygging av omsorgsbolig Trondheim kommune Eierskapsenheten Tore Lilleaker 97122354 14.11.2018 01.08.2019
15781 Dalen park Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Unni Elisabeth Hansen 40219437 12.11.2018 31.10.2019
Viser 1 - 25 av 81 1 2 3 4 >