Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
11751 Klæbu - Trondheim, forprosjekt VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.10.2016 01.01.2020
12364 E6 Trondheim - Melhus Statens Vegvesen Hilde Aarnseth Kirkbak 40600154 16.08.2016 31.01.2019
12821 Forlengelse Johan Tillers veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 03.04.2017 20.12.2018
13043 Sigurd Jorsalfars veg strekn K.Øysteins veg - Brøsetvegen, sykkelveg med fortau, fornyelse avløp Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.09.2017 30.12.2018
13078 Sæterbakken og Tesliåsen Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Jon Bjørnbet 97572967 05.12.2016 31.12.2018
13336 Risvollan helse-og velferdssenter Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 24.07.2017 31.12.2019
13564 Torvet i Trondheim Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 01.11.2017 20.12.2019
13635 Superbusstrasé Moholt Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 01.01.2018 01.07.2019
13864 Klæbuvegen v/ nr.175, fortau og VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 03.09.2018 02.09.2019
13879 Uglavegen del 2 Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Patrick Mwangi Muraya 95276693 01.05.2018 01.08.2019
13926 Voll Vegamot Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 01.08.2017 30.12.2018
14147 Øya avløpspumpestasjon Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Lars Erik Hårberg 94825757 01.11.2017 31.12.2018
14157 MP sykkeltiltak Lade Statens vegvesen Miljøpakken Abdulahi Ejero 95219914 15.04.2018 01.07.2019
14401 Hørløcks veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 03.09.2018 01.12.2019
14512 Metrobuss - Falkenborgveien snu - og reguleringsplass Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 01.06.2018 01.08.2019
14594 Bjørnebyvegen, utskifting vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 01.05.2018 01.01.2019
14595 Snarveg - Jacob Rolls gt Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 01.10.2018 01.01.2019
14598 Snarveg - Sunnlandsvegen - Klæbuveien Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 01.10.2018 01.01.2019
14930 Metrobuss - Lund Snuplass Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 04.06.2018 28.06.2019
14943 Oppgradering av Schnitlers veg Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 25.06.2018 21.12.2018
14948 Tors veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 04.06.2018 10.12.2018
15095 Ny infrastruktur Stjørdalsveien Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 30.05.2018 31.07.2019
15101 Graveskråning, Jarleveien Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 06.06.2018 01.03.2019
15154 Metrobuss - ILA Trondheim kommune og Boreal - infrastruktur og rehabilitering av spor Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 25.06.2018 28.09.2019
15228 Fv. 6666 Christian Frederik gt. Sykkelveg og stasjoner for metrobuss Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Jo-Øyvind Andersen 90050750 11.06.2018 31.07.2019
1 2 3 >
©2018 Geomatikk as