Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
15246 Metrobuss - Casper Lundes veg Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 03.09.2018 01.07.2019
15247 Metrobuss - Midteggen Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 03.09.2018 01.07.2019
15250 Metrobuss - Strekningstiltak Sivert Tonstads vei (stasjoner - Peder Morsets vei og Martin Linges vei) Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 17.09.2018 28.06.2019
15289 MP Støyskjerming Singsaker skole Statens vegvesen Miljøpakken Abdulahi Ejero 95219914 24.09.2018 31.01.2019
15373 Holtermannsveien separering av avløp og ny vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Batur Bayani 97136528 02.07.2018 20.12.2019
15393 Metrobuss - Arnt Smistads vei stasjoner og breddeutvidelse Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 06.08.2018 03.06.2019
15479 Metrobuss - Ranheim omstigningspunkt inkl. snumulighet Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 14.09.2018 13.05.2019
15552 Tempevegen - Graving for fundament Geomatikk Ove Mevatne 90814162 07.09.2018 22.12.2018
15589 Lade Alle 73, Omlegging av eksisterende kabelnett ifm. utbygging. TrønderEnergi Nett Roger Lillevik 97625039 15.10.2018 01.11.2019
15597 Østre Rosten - Ny hovedledning Heimda Varmesentral - Østre Rosten Statkraft Varme Lisbeth Jamtli 90854633 01.10.2018 31.12.2018
15615 Avskjærende ledninger LADEBEKKEN. etappe II Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Svein Erik Helland Grønvold 98032608 10.09.2018 31.03.2019
15641 TMV odden - Sykkelvei, torg og park Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 06.09.2018 03.06.2019
15704 Damlia, strømforsyning til nye boliger TrønderEnergi Nett Roger Lillevik 97625039 15.10.2018 31.12.2018
15753 Johan Falkbergets vei 21-23 - Bygging av omsorgsbolig Trondheim kommune Eierskapsenheten Tore Lilleaker 97122354 14.11.2018 01.08.2019
15779 Sandmovegen - Infrastruktur til næringsarealer Geomatikk Ove Mevatne 90814162 01.11.2018 01.04.2019
15781 Dalen park Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Unni E. Hansen 40219437 12.11.2018 31.10.2019
15792 Belysning Festningen Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Unni E. Hansen 40219437 03.10.2018 23.12.2019
15809 Ny vannmåler Sigurd Slembes veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Simen Eid Nielsen 95120304 20.11.2018 31.12.2018
15810 Ny vannmåler Sigurd Jorsalfars veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Simen Eid Nielsen 95120304 01.11.2018 31.01.2019
15818 Ranheimsvegen/Nedre Grilstadkleiva - utbedring kryss Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Arnt-Ove Dragsten 72542663 22.10.2018 01.07.2019
15833 Rønningsbakken, VA Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 01.11.2018 21.12.2018
15847 Poppelvegen utskifting vannledning og separering avløp Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 08.10.2018 10.12.2018
15855 Utblokking Torbjørn Bratts veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 08.10.2018 10.12.2018
15856 Ole Hogstads veg Utblokking Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 08.10.2018 10.12.2018
15858 VA Sluppen. Forberedende arbeider Nydalsbrua. Kryssing av kommunale veger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Eli Holen 72 54 26 77 05.11.2018 31.08.2019
< 1 2 3 >
©2018 Geomatikk as