Gravesøknader i Statens vegvesen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Statens vegvesen kommune

Graving i Statens vegvesen kommune
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
15641 TMV odden - Sykkelvei, torg og park Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 06.09.2018 03.06.2019
15753 Johan Falkbergets vei 21-23 - Bygging av omsorgsbolig Trondheim kommune Eierskapsenheten Tore Lilleaker 97122354 14.11.2018 01.08.2019
15779 Sandmovegen - Infrastruktur til næringsarealer Geomatikk Ove Mevatne 90814162 01.11.2018 01.04.2019
15781 Dalen park Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Unni E. Hansen 40219437 12.11.2018 31.10.2019
15792 Belysning Festningen Trondheim kommune Kommunalteknikk Landskap Unni E. Hansen 40219437 03.10.2018 23.12.2019
15818 Ranheimsvegen/Nedre Grilstadkleiva - utbedring kryss Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Arnt-Ove Dragsten 72542663 22.10.2018 01.07.2019
15858 VA Sluppen. Forberedende arbeider Nydalsbrua. Kryssing av kommunale veger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Eli Holen 72 54 26 77 05.11.2018 31.08.2019
15879 Harald Hårfagres gate 8 - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 03.11.2018 10.10.2019
15889 Ludvig Musts veg - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 25.11.2018 01.12.2019
15936 Lade Alle - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 16.11.2018 01.06.2019
15983 Tellefsens gate - renovering av vann og overvannsledninger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Unni E. Hansen 40219437 12.11.2018 30.08.2019
15991 Fridtjof Nansens veg - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 14.12.2018 10.10.2019
16013 Stasjon for metrobuss - Abels gt. fra sentrum Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Jo-Øyvind Andersen 90050750 26.11.2018 31.03.2019
16024 Stasjoner for metrobuss - Strindheimkrysset Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Jo-Øyvind Andersen 90050750 22.11.2018 30.04.2019
16073 Stasjon for Metrobuss - Professor Brochsgt. til sentrum Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Eline Meyer Størseth 41647685 10.12.2018 30.04.2019
16134 Brattørgata Telenor Norge AS Jan Erik Størseth 91741783 18.02.2019 11.03.2019
16162 Okstad skole, tilbygg til barneskole Trondheim kommune Eierskapsenheten Tore Myrvold 92611858 20.01.2019 02.03.2019
16165 Østre Rosten 82 / 84 NTE Marked AS Tor Erik Askim 47931580 04.02.2019 30.04.2019
16170 Brudalsvegen, VA Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 07.01.2019 31.05.2019
16172 Metrobuss - Østre Berg Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 18.02.2019 01.07.2019
16173 Metrobuss - Mellomvegen strekningstiltak Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 18.02.2019 01.07.2019
16174 Tiltak for metrobuss, Tonstad omstigningspunkt Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Jo-Øyvind Andersen 90050750 20.12.2018 31.05.2019
16176 Utblokking Lade alle Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 28.01.2019 08.04.2019
16211 Stasjon for Metrobuss - Hospitalskirka til sentrum Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Eline Meyer Størseth 41647685 24.01.2019 01.05.2019
16352 Stasjoner for metrobuss - Tempe Statens vegvesen Miljøpakken Superbuss Eline Meyer Størseth 41647685 01.02.2019 31.05.2019
Viser 26 - 50 av 55 < 1 2 3 >