Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 17/224 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Status: Godkjent
Berørte veier: HEIMDALSVEGEN 18 22A
Søknad gjelder: Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys
Start: 07.07.2017
Slutt: 01.09.2018
Saksinformasjon
Registrert: 26.06.2017 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (223565)
Arbeidsvarsling (249145)
Tittel: Ny Johan Tillers vei fra rundkjøring Heimdalsveien Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes