Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 15106
Registrert: 08.05.2018
Firma: Telenor Norge AS Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Sissel Larsen Kontakt-tlf: 48161639
Start: 25.06.2018 Slutt: 31.08.2018
Arbeidets art: Subbing og trekking av fiber i eksisterende Telenor rør fra Telenor brønn BRTDB0099 ved Kong Øysteins v. til BRTDB0098 i Tyholtvegen. Rør som ligger utenfor kum i Tyholtvegen graves opp og føres inn i kum. Subbing og trekking av fiber til rørslutt i Aasta Hansteens veg 13, hvor det settes ned en kum. Graves herfra og legges rør til byggegrop i Aasta Hansteens v.17. Settes opp et skap her
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes