Gravesøknader i Statens vegvesen kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Statens vegvesen kommune

Graving i Statens vegvesen kommune
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15106
Registrert 08.05.2018
Firma Telenor Norge AS
Start 25.06.2018
Slutt 31.08.2018
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sissel Larsen
Kontakt telefon 48161639
Arbeidets art Subbing og trekking av fiber i eksisterende Telenor rør fra Telenor brønn BRTDB0099 ved Kong Øysteins v. til BRTDB0098 i Tyholtvegen. Rør som ligger utenfor kum i Tyholtvegen graves opp og føres inn i kum. Subbing og trekking av fiber til rørslutt i Aasta Hansteens veg 13, hvor det settes ned en kum. Graves herfra og legges rør til byggegrop i Aasta Hansteens v.17. Settes opp et skap her