Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 14695
Registrert: 01.02.2018
Firma: Geomatikk Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Ove Mevatne Kontakt-tlf: 90814162
Start: 13.02.2018 Slutt: 20.02.2018
Arbeidets art: Gjelder kryssing- og nærføringstillatelse. Ledningseier/byggherre/grunneier: Sæterbakken Utvikling AS.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes