Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 14607
Registrert: 11.01.2018
Firma: Geomatikk Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Elvy-Elise Wold Kontakt-tlf: 09146
Start: 15.02.2018 Slutt: 01.06.2018
Arbeidets art: VA: Trondheim Kommune Kommunalteknikk v/ Oddbjørn Stubban, 92646789, oddbjorn.stubban@trondheim.kommune.no. Gatelys: Trondheim Bydrift Gatelys v/ Bjørn Andresen.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes