Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 14586
Registrert: 09.01.2018
Firma: Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Helge Alfnes Kontakt-tlf: 98859900
Start: 26.01.2018 Slutt: 31.10.2018
Arbeidets art: Fornyelse VA-ledninger. Ytterligere opplysninger kan gis av Øystein Hagen mobil 95107340 oystein.hagen@trondheim.kommune.no Byggeleder Tor-Egil Thorland, mobil 41418473 tor-egil.thorland@trondheim.kommune.no, Andreas Ellingsson mobil91760043 andreas.ellingsson@trondheim.kommune.no Helge Alfnes mobil 98859900 helge.alfnes@trondheim.kommune.no
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes