Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 14344
Registrert: 05.10.2017
Firma: Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Batur Bayani Kontakt-tlf: 97136528
Start: 23.10.2017 Slutt: 28.02.2018
Arbeidets art: Nytt VA-anlegg og veg med fortau for ny boliger på Munkvoll Hage. Tiltakshaver er Siv.ing Godhavn AS. Det kommer til å foreligge en avtale mellom kommunen og tiltakshaver ift. offentlige anlegg.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes