Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 14326
Registrert: 02.10.2017
Firma: Geomatikk Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Elvy-Elise Wold Kontakt-tlf: 09146
Start: 16.10.2017 Slutt: 31.05.2018
Arbeidets art: Legging av vann, spillvann og overvannsledning. Se vedlagte tegninger. Fiber og fjernvarme. Har ingen tegninger av dette, men kobles på i forbindelse med vann og avløp. Ekstra brannkum, kobles på i kryss Brøsetveien/Kirkvollveien (merket med rød sirkel på utklipp under). Eller at dette tas ved påkobling av vann og avløp. Opprettelse av kantstein og gangfelt, se utklipp merket med blått. Se eller LARK plan. Støttemur mot omkjøringsveien, se vedlagt utomhusplan. Mur er merket som rød linje på utomhusplanen. Avstand fra veikant og til mur varier fra 6-9 meter.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes