Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 14262
Registrert: 13.09.2017
Firma: Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Frode Andrew Selvik Kontakt-tlf: 91760238
Start: 04.12.2017 Slutt: 30.07.2018
Arbeidets art: Utskifting av vann-, spillvann- og overvannsledninger. Anlegget følger dagens trase
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes