Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 14135
Registrert: 04.08.2017
Firma: Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Batur Bayani Kontakt-tlf: 97136528
Start: 01.02.2018 Slutt: 31.08.2018
Arbeidets art: I forbindelse med bygging av nye Trondheim spektrum(Nidarøhallen) er det kommet et rekkefølgekrav mht. bredde på fortauet fra krysset Klostergata/Ragnhilds gate til spektrum. kravet er 2,5m og dette medfører at gateprofil må omarbeides. I praksis vil dette si ny vegprofil i hele gata. I denne forbindelsen bli eks. VA-infrastruktur oppgradert og utskiftet. Det skal graves i hele veibredden ca. 1m ned og VA-grøftene skal bli ca. 2,5-3,5m dype.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes