Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 13937
Registrert: 08.06.2017
Firma: Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Karl Stav Einum Kontakt-tlf: 94193820
Start: 02.10.2017 Slutt: 31.05.2018
Arbeidets art: Utskifting av VA-ledninger og ny vegoppbygning
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes