Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 13584
Registrert: 15.03.2017
Firma: Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Kristin Høiem Kontakt-tlf: 48143675
Start: 02.10.2017 Slutt: 28.02.2018
Arbeidets art: Det skal legges nye avløps- og overvannsledninger fra Ladebekken til Meråkerbanen. Strekningen går i Fridheimsvegen, langs Jarleveien, over et friområde, og avsluttes ved Ladeveien 3C. Samlet lengde ca. 470 meter.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes