Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 17/168 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: SØBSTAD AS Status: Godkjent
Berørte veier: FREMOVEGEN 7A
Søknad gjelder: Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer
Start: 31.07.2017
Slutt: 29.09.2017
Saksinformasjon
Registrert: 23.05.2017 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (219777)
Tittel: 736 Va anlegg Ler Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes