Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/485 Veikryssing Dørndal Gravearbeid Dørndalsveien PALLIN AS 20.12.2017 17.01.2018
17/491 Kryssing av vei Gravearbeid HANDBERG MASKIN & TRANSPORT AS 01.01.2018 30.03.2018
17/495 Vannledning Marine Harvest Roan Gravearbeid Mostervikveien ROAN MASKIN AS 12.01.2018 09.02.2018
17/496 Graving i gangfelt v/fv. 50 i Åfjord kommune - mulig skade på vannrør. Gravearbeid TRØNDERENERGI NETT AS 07.12.2017 18.01.2018
17/498 Meldal - FV65 - Garbergsveien 34, rørpressing Gravearbeid SVORKA BREDBÅND AS 11.01.2018 28.02.2018
17/499 BLAKLIVEGEN - avkjørsel og graving lang gang- og sykkelveg Gravearbeid Blaklivegen SØBSTAD AS 12.12.2017 02.07.2018
17/500 Malvikvegen 1020 Trønderenergi Arbeidstillatelse Malvikvegen RAMUDDEN AS 04.01.2018 19.01.2018
17/502 109850 John Aaes veg, varslingsplan. MKH Arbeidstillatelse BN ENTREPRENØR AS 05.01.2018 26.01.2018
17/503 108463 Klæbu, rørbrudd. JW Gravearbeid Sveanvegen BN ENTREPRENØR AS 05.01.2018 16.02.2018
17/504 Midlertidig avkjørsel fra/til Jonsvannsveien ved Sæterbakken Gravearbeid TEKNOBYGG AS 21.12.2017 01.02.2018
18/3 kryssing veg hermstad Gravearbeid BELLING MASKIN AS 15.01.2018 02.02.2018
18/11 MetroBuss. Busslomme Bjørndalsbrua fra byen Gravearbeid GRUNNARBEID SERVICE AS 16.01.2018 15.03.2018
< 1 2 3
©2018 Geomatikk as