Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/355 service/vedlikehold av bomstasjon 55 Sluppen Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 02.10.2017 01.10.2018
17/357 service/vedlikehold av bomstasjon 56/57 Kroppan Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 02.10.2017 01.10.2018
17/359 service/vedlikehold av bomstasjon 58 Være Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 18.10.2017 18.10.2018
17/361 service/vedlikehold av bomstasjon CP60 Haakon VII's gt Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 18.10.2017 18.10.2018
17/363 service/vedlikehold av bomstasjon CP63 Moholt Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 18.10.2017 18.10.2018
17/364 service/vedlikehold av bomstasjon CP64 Torbjørn Bratts vei Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 18.10.2017 18.10.2018
17/365 service/vedlikehold av bomstasjon CP65 Bratsbergveien Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 18.10.2017 18.10.2018
17/366 Kryssing FV 723 Hp1 m 14500 - 14540 Morkemo øvre Gravearbeid Stokksundveien Ratvikveien ROAN MASKIN AS 13.11.2017 01.12.2017
17/367 Kryssing FV 56 Hp1 m 630 - 650 Morkemo Gravearbeid Ratvikveien Stokksundveien ROAN MASKIN AS 20.10.2017 01.12.2017
17/369 Graving for Tekam Telecom AS Gravearbeid Haverneset TEAM ENTREPRENØR AS 26.10.2017 30.11.2017
17/372 service/vedlikehold av bomstasjon CP67 Bøckmansveien Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 18.10.2017 18.10.2018
17/373 service/vedlikehold av bomstasjon CP68 Byåsveien Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 18.10.2017 18.10.2018
17/375 Metrobuss Bjørndalsbrua til-fra Gravearbeid GRUNNARBEID SERVICE AS 01.11.2017 22.12.2017
17/378 buvika langs med fv 800 Gravearbeid Tangflatavegen Brekkavegen Buvikvegen JOHANNESSEN AS 31.10.2017 29.11.2017
17/381 Styrt boring under fv 802 Gravearbeid Langekra JOHANNESSEN AS 26.10.2017 25.11.2017
17/384 Reising av høyspentmaster ved FV714 i Snildalslia Arbeidstillatelse HEMNE KRAFTLAG SA 30.10.2017 30.11.2017
17/385 Fiber Bratsberg langs Fv875 Gravearbeid Bratsbergvegen Bratsbergvegen ANLEGGSTJENESTER A/S 01.11.2017 30.11.2017
17/387 Fv709 Skifte vannkum Malmsjøen Gravearbeid Skaunavegen JERNBETONG AS 14.11.2017 05.12.2017
17/389 FV 812 Kongsvegen Hp2 m7920. Gang og sykkelbru V/Øvre Flatåsveg 20 - 24 Arbeidstillatelse Øvre Flatåsveg CONSOLVO AS 07.11.2017 30.11.2017
17/391 Fresing og asfaltering. Vegreferanse:1653 Kv1075 hp2 m10 - 60 Øysandbrua (E39) Arbeidstillatelse NCC INDUSTRY AS 07.11.2017 30.11.2017
< 1 2 3 4 >
©2017 Geomatikk as