Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/271 Heggdalen Arbeidstillatelse STEINANVEGEN HEGGDALSRINGEN BL ENTREPRENØR AS 07.09.2017 15.12.2017
17/272 OPPRETTING STØYSKJERMER VESTRE ROSTEN Arbeidstillatelse JARVEIEN SØBSTAD AS 12.09.2017 31.10.2017
17/273 fv 709- vannledning malmsjøen Gravearbeid MEISTAD MASKIN AS 08.09.2017 27.10.2017
17/276 594 Pumpestasjon Hølbekken Arbeidstillatelse SØBSTAD AS 31.08.2017 30.11.2017
17/278 Pr.: 109061 Fv. 301 Trondheimsveien 7, Kyrks.øra OKD Gravearbeid Trondheimsveien BN ENTREPRENØR AS 11.09.2017 29.09.2017
17/279 VVA Dalabakkan Gravearbeid SG ENTREPRENØR AS 05.09.2017 10.10.2017
17/281 17-100 Adkomstvei Hitra 2 Gravearbeid NYHUS MASKIN AS 23.08.2017 10.10.2017
17/282 Pr.: 106726 Fv. 900 Heimdalsvegen 170 OKD Gravearbeid Heimdalsvegen BN ENTREPRENØR AS 12.09.2017 13.10.2017
17/283 108928 Heimdalsvegen 7. ÅK Gravearbeid HEIMDALSVEGEN BN ENTREPRENØR AS 04.09.2017 29.09.2017
17/285 108885 Auingrenda. JW Gravearbeid AUNVEGEN BN ENTREPRENØR AS 11.09.2017 03.11.2017
17/286 108887 Aunegrenda/Rundingen 105. JW Gravearbeid RUNDINGEN BN ENTREPRENØR AS 11.09.2017 24.11.2017
17/287 108887 Aunegrenda. JW Gravearbeid AUNVEGEN BN ENTREPRENØR AS 11.09.2017 24.11.2017
17/290 108463 Vikvarvegen, Selbu. JW Gravearbeid BN ENTREPRENØR AS 11.09.2017 27.10.2017
17/295 UTLEIRVEGEN - OMKJØRING TIL ULLINS VEG (ØST) Arbeidstillatelse UTLEIRVEGEN SØBSTAD AS 20.09.2017 16.12.2017
17/297 Gatelyskabel FV 950 Hp2 m 12550 - m 12580 Gravearbeid Malvikvegen FOSSLI MASKIN OG TRANSPORT AS 01.09.2017 29.09.2017
17/298 109204 Forbordvegen 19. ÅK Gravearbeid FORBORDVEGEN BN ENTREPRENØR AS 18.09.2017 27.10.2017
17/300 1733 Utbygging av Metro Buss stasjoner - Kolstadvegen Gravearbeid GRUNNARBEID SERVICE AS 21.09.2017 10.11.2017
17/301 107887 Leinstrandvegen. JW Gravearbeid LEINSTRANDVEGEN BN ENTREPRENØR AS 18.09.2017 03.11.2017
17/307 Pr. 109249 Fv. 241 Gartveien 47, Brekstad OKD Gravearbeid Gartveien BN ENTREPRENØR AS 21.09.2017 29.09.2017
17/314 107836 Agdenes, Leiringen. JW Gravearbeid Leiringen BN ENTREPRENØR AS 18.09.2017 20.10.2017
< 1 2 3
©2017 Geomatikk as