Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/5 BLAKLIVEGEN - stengt veg grunnet arbeid med høyspentkabler Arbeidstillatelse Blaklivegen SØBSTAD AS 02.04.2018 30.07.2018
18/8 Servicearbeid Pirbrua 2018 Arbeidstillatelse CONTROLTEC AS 19.01.2018 31.12.2019
18/24 Kryssinger FV Sistranda-Nesset Arbeidstillatelse Nordfrøyveien FV714 NETEL AS 28.04.2018 31.08.2018
18/34 Løvsettoppen Gravearbeid Løvsetvegen SOLBERG MASKIN AS 13.02.2018 31.08.2018
18/46 Steinshaugen - Mobekken Gravearbeid Blåsmovegen SG ENTREPRENØR AS 15.06.2018 30.11.2018
18/56 Generell arbeidsvarslingsplan - grunnundersøkelser på fylkesveier Arbeidstillatelse Holtermanns veg TRONDHEIM KOMMUNE 23.06.2018 22.06.2020
18/57 Arbeidsvarslingsplan TRV TK/SV 2018-2020 Arbeidstillatelse Heggstadmoen TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS 16.05.2018 30.04.2020
18/58 Arbeidsvarslingsplan TRV K/SV 2018-2020 Arbeidstillatelse Vikingvegen TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS 01.05.2018 30.04.2020
18/61 Meldal - FV501 - Ressveien 25 ( m1333) Gravearbeid Ressveien SVORKA BREDBÅND AS 23.05.2018 31.07.2018
18/62 Meldal - FV490 - Kryssing Kvamsvegen 117 m1440 Gravearbeid Kvamsveien SVORKA BREDBÅND AS 23.05.2018 31.07.2018
18/63 Meldal - FV501 - Ressveien 72 (m5303) Gravearbeid SVORKA BREDBÅND AS 01.06.2018 31.08.2018
18/65 Snillfjord - FV714 - Snillfjordsveien - Våvatnet m7064 Gravearbeid SVORKA BREDBÅND AS 01.06.2018 31.08.2018
18/66 Meldal - FV481 - Laksøybygdvegen 12 HP2 m11088 Gravearbeid Laksøybygdveien SVORKA BREDBÅND AS 24.05.2018 31.07.2018
18/67 Orkdal - FV6488/FV470 - Skaunavegen m2658 Gravearbeid Sundlivegen SVORKA BREDBÅND AS 24.05.2018 31.07.2018
18/75 Lyngården- Støttemur langs omkjøringsveien Gravearbeid NCC NORGE AS 04.06.2018 02.09.2018
18/83 Meldal - FV65 - Garbergsveien 34, rørpressing Gravearbeid Garbergsveien SVORKA BREDBÅND AS 18.06.2018 30.09.2018
18/88 Skifte av luftledning over FV680 ved Lian Arbeidstillatelse Hellandsjøveien HEMNE KRAFTLAG SA 28.06.2018 01.09.2018
18/89 Skifte av luftledning over EV39 ved Stølen Arbeidstillatelse HEMNE KRAFTLAG SA 28.06.2018 01.09.2018
18/90 Tellepunkt Vegamot Gravearbeid GJERVAN AS 25.06.2018 23.07.2018
18/92 Tellepunkt Myrsund Gravearbeid GJERVAN AS 25.06.2018 25.07.2018
18/94 Tellepunkt Bårdshaug Arbeidstillatelse GJERVAN AS 25.06.2018 31.08.2018
18/95 Tellepunkt Svorkmo Arbeidstillatelse GJERVAN AS 25.06.2018 31.08.2018
18/96 Tellepunkt Storås Arbeidstillatelse GJERVAN AS 04.07.2018 31.08.2018
18/97 Tellepunkt Eggkleiva Arbeidstillatelse GJERVAN AS 21.06.2018 22.07.2018
< 1 2 3 >
©2018 Geomatikk as