Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/250 Arbeidsvarlingsplan for Viltpatruljen i Trondheim kommune Arbeidstillatelse TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING 21.08.2017 31.12.2018
17/257 Pr. 108961 fv. 576 Hessdalsvegen, Holtålen OKD Arbeidstillatelse Hessdalsvegen BN ENTREPRENØR AS 28.08.2017 31.10.2017
17/258 Pr. 108962 fv. 576 Hessdalsvegen, Holtålen OKD Gravearbeid Hessdalsvegen Hessdalsvegen Hessdalsvegen BN ENTREPRENØR AS 28.08.2017 31.10.2017
17/271 Heggdalen Arbeidstillatelse HEGGDALSRINGEN STEINANVEGEN BL ENTREPRENØR AS 07.09.2017 15.12.2017
17/272 OPPRETTING STØYSKJERMER VESTRE ROSTEN Arbeidstillatelse JARVEIEN SØBSTAD AS 12.09.2017 31.10.2017
17/273 fv 709- vannledning malmsjøen Gravearbeid MEISTAD MASKIN AS 08.09.2017 27.10.2017
17/276 594 Pumpestasjon Hølbekken Arbeidstillatelse SØBSTAD AS 31.08.2017 30.11.2017
17/285 108885 Auingrenda. JW Gravearbeid AUNVEGEN BN ENTREPRENØR AS 11.09.2017 03.11.2017
17/286 108887 Aunegrenda/Rundingen 105. JW Gravearbeid RUNDINGEN BN ENTREPRENØR AS 11.09.2017 24.11.2017
17/287 108887 Aunegrenda. JW Gravearbeid AUNVEGEN BN ENTREPRENØR AS 11.09.2017 24.11.2017
17/290 108463 Vikvarvegen, Selbu. JW Gravearbeid BN ENTREPRENØR AS 11.09.2017 27.10.2017
17/295 UTLEIRVEGEN - OMKJØRING TIL ULLINS VEG (ØST) Arbeidstillatelse UTLEIRVEGEN SØBSTAD AS 20.09.2017 16.12.2017
17/298 109204 Forbordvegen 19. ÅK Gravearbeid FORBORDVEGEN BN ENTREPRENØR AS 18.09.2017 27.10.2017
17/300 1733 Utbygging av Metro Buss stasjoner - Kolstadvegen Gravearbeid GRUNNARBEID SERVICE AS 21.09.2017 10.11.2017
17/301 107887 Leinstrandvegen. JW Gravearbeid LEINSTRANDVEGEN BN ENTREPRENØR AS 18.09.2017 03.11.2017
17/302 FV 705 Tømra - Moheim Gravearbeid KYLLO MASKIN AS 28.09.2017 23.12.2017
17/304 Service/vedlikehold av bomstasjon CP59, Leangen Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 02.10.2017 01.10.2018
17/306 Sveberg Næringspark Arbeidstillatelse BRØDRENE BJERKLI AS 27.09.2017 31.05.2018
17/309 FV490 Nærføring langs Kvamsvegen Gravearbeid SVORKA BREDBÅND AS 02.10.2017 02.11.2017
17/310 FV701 Lykkjveien 38 - Kabelkryssing under bro Gravearbeid SVORKA BREDBÅND AS 29.09.2017 31.12.2017
17/311 Meldal - FV490 - Kvamsvegen Gildøya Gravearbeid KVAMSVEIEN SVORKA BREDBÅND AS 02.10.2017 02.11.2017
17/312 Meldal - FV700 - Løkken Laushuslia Gravearbeid LAUSHUSLIA SVORKA BREDBÅND AS 02.10.2017 02.11.2017
< 1 2 3 4 >
©2017 Geomatikk as