Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/172 1601-867721 Arbeidstillatelse DIN GÅRDSPLASS DRIFT AS 29.06.2016 01.10.2017
16/513 1630-873202 Arbeidstillatelse JOHS J SYLTERN AS 01.12.2016 30.09.2017
16/539 1662-873624 Gravearbeid EIDSTUVEGEN SØBSTAD AS 09.01.2017 15.10.2017
16/544 1601-873693 Arbeidstillatelse CONTROLTEC AS 02.01.2017 31.12.2017
16/560 1601-873812 Arbeidstillatelse TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS 01.01.2017 31.12.2017
17/14 1601-873971 Arbeidstillatelse BRØTTEMSVEGEN SØBSTAD AS 16.01.2017 16.01.2018
17/17 1601-873993 Arbeidstillatelse PARK & ANLEGGSTJENESTER AS 01.02.2017 31.12.2017
17/18 1601-874035 Arbeidstillatelse PARK & ANLEGGSTJENESTER AS 01.02.2017 31.12.2017
17/19 1601-874040 Arbeidstillatelse PARK & ANLEGGSTJENESTER AS 01.02.2017 31.12.2017
17/24 1601-874064 Arbeidstillatelse OSLOVEIEN PARK & ANLEGGSTJENESTER AS 01.02.2017 31.12.2017
17/51 1663-874484 Arbeidstillatelse BRØDRENE BJERKLI AS 01.08.2017 31.01.2018
17/69 1601-874827 Arbeidstillatelse PARK & ANLEGGSTJENESTER AS 03.04.2017 31.12.2017
17/109 1601-875362 Arbeidstillatelse WINSNES MASKIN OG TRANSPORT AS 21.06.2017 01.10.2017
17/111 1635-875438 Arbeidstillatelse WINSNES MASKIN OG TRANSPORT AS 12.05.2017 22.12.2017
17/120 1601-875621 Arbeidstillatelse PARK & ANLEGGSTJENESTER AS 29.05.2017 31.12.2017
17/134 Energiparken Gravearbeid BONES ENTREPRENØR AS 08.05.2017 29.09.2017
17/136 Fibergraving Bratsberg 2017 Gravearbeid Bratsbergvegen ANLEGGSTJENESTER A/S 19.05.2017 29.09.2017
17/141 Fillan Transformatorstasjon Arbeidstillatelse HITTERVEIEN KN ENTREPRENØR AS 31.05.2017 30.11.2017
17/162 Generell arbeidsvarslingsplan - grunnundersøkelser på fylkesveier Arbeidstillatelse TRONDHEIM KOMMUNE 23.06.2017 22.06.2018
17/168 736 Va anlegg Ler Gravearbeid FREMOVEGEN SØBSTAD AS 31.07.2017 29.09.2017
17/195 Kryssinger - fv. 715 hp 13 i Åfjord kommune - Tele/fiber - Strømledning Gravearbeid FV 715 EGIL AUNE ENTREPRENØR AS 07.07.2017 04.10.2017
17/197 1387 snuplass og adkomst Være Gravearbeid SG ENTREPRENØR AS 03.07.2017 29.09.2017
17/198 Kryssing og nærføring Lo bru Gravearbeid SVORKA BREDBÅND AS 03.07.2017 30.11.2017
17/201 Kryssinger FV490 Kvamsveien SVV Gravearbeid KVAMSVEIEN SVORKA BREDBÅND AS 17.07.2017 30.10.2017
17/202 Kryssing FV470 Sundlivegen SVV Gravearbeid SUNDLIVEGEN SVORKA BREDBÅND AS 04.07.2017 29.09.2017
1 2 3 >
©2017 Geomatikk as