Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/14 1601-873971 Arbeidstillatelse BRØTTEMSVEGEN SØBSTAD AS 16.01.2017 16.01.2018
17/51 1663-874484 Arbeidstillatelse BRØDRENE BJERKLI AS 01.08.2017 31.01.2018
17/162 Generell arbeidsvarslingsplan - grunnundersøkelser på fylkesveier Arbeidstillatelse TRONDHEIM KOMMUNE 23.06.2017 22.06.2018
17/224 Ny Johan Tillers vei fra rundkjøring Heimdalsveien Gravearbeid HEIMDALSVEGEN VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 07.07.2017 01.09.2018
17/232 Ressetervegen, Seterdalen Arbeidstillatelse ORKLA MASKIN AS 07.08.2017 28.07.2018
17/247 Arkeologiske undersøkelser Sandbrauta. SH Gravearbeid Grinnisvegen BN ENTREPRENØR AS 21.08.2017 02.03.2018
17/248 Arkeologiske undersøkelser Sandbrauta. SH Gravearbeid Grinnisvegen BN ENTREPRENØR AS 04.09.2017 02.03.2018
17/250 Arbeidsvarlingsplan for Viltpatruljen i Trondheim kommune Arbeidstillatelse TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING 21.08.2017 31.12.2018
17/304 Service/vedlikehold av bomstasjon CP59, Leangen Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 02.10.2017 01.10.2018
17/306 Sveberg Næringspark Arbeidstillatelse BRØDRENE BJERKLI AS 27.09.2017 31.05.2018
17/316 Meldal - FV700 - Løkken Skjøtskift Gravearbeid Skjøtskiftveien SVORKA BREDBÅND AS 25.09.2017 30.04.2018
17/320 Meldal - FV486 - Bjørnlivegen Gravearbeid MYRA SVORKA BREDBÅND AS 25.09.2017 30.04.2018
17/324 Service/vedlikehold av bomstasjon CP70 Tonstad Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 08.10.2017 08.10.2018
17/328 Service/vedlikehold av bomstasjon 51, Klett Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 08.10.2017 08.10.2018
17/332 BLAKLIVEGEN Gravearbeid Blaklivegen SØBSTAD AS 23.10.2017 02.07.2018
17/348 Fibergraving Ålen Gravearbeid Graftåsvegen WINSNES MASKIN OG TRANSPORT AS 25.10.2017 31.07.2018
17/353 service/vedlikehold bomstasjon 54 Bjørndalen Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 02.10.2017 01.10.2018
17/355 service/vedlikehold av bomstasjon 55 Sluppen Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 02.10.2017 01.10.2018
17/357 service/vedlikehold av bomstasjon 56/57 Kroppan Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 02.10.2017 01.10.2018
17/359 service/vedlikehold av bomstasjon 58 Være Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 18.10.2017 18.10.2018
17/361 service/vedlikehold av bomstasjon CP60 Haakon VII's gt Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 18.10.2017 18.10.2018
17/363 service/vedlikehold av bomstasjon CP63 Moholt Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 18.10.2017 18.10.2018
17/364 service/vedlikehold av bomstasjon CP64 Torbjørn Bratts vei Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 18.10.2017 18.10.2018
17/365 service/vedlikehold av bomstasjon CP65 Bratsbergveien Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 18.10.2017 18.10.2018
17/372 service/vedlikehold av bomstasjon CP67 Bøckmansveien Arbeidstillatelse BRAVIDA NORGE AS 18.10.2017 18.10.2018
1 2 3 >
©2018 Geomatikk as