Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/544 1601-873693 Arbeidstillatelse CONTROLTEC AS 02.01.2017 31.12.2017
16/560 1601-873812 Arbeidstillatelse TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS 01.01.2017 31.12.2017
17/14 1601-873971 Arbeidstillatelse BRØTTEMSVEGEN SØBSTAD AS 16.01.2017 16.01.2018
17/17 1601-873993 Arbeidstillatelse PARK & ANLEGGSTJENESTER AS 01.02.2017 31.12.2017
17/18 1601-874035 Arbeidstillatelse PARK & ANLEGGSTJENESTER AS 01.02.2017 31.12.2017
17/19 1601-874040 Arbeidstillatelse PARK & ANLEGGSTJENESTER AS 01.02.2017 31.12.2017
17/24 1601-874064 Arbeidstillatelse OSLOVEIEN PARK & ANLEGGSTJENESTER AS 01.02.2017 31.12.2017
17/51 1663-874484 Arbeidstillatelse BRØDRENE BJERKLI AS 01.08.2017 31.01.2018
17/69 1601-874827 Arbeidstillatelse PARK & ANLEGGSTJENESTER AS 03.04.2017 31.12.2017
17/111 1635-875438 Arbeidstillatelse WINSNES MASKIN OG TRANSPORT AS 12.05.2017 22.12.2017
17/120 1601-875621 Arbeidstillatelse PARK & ANLEGGSTJENESTER AS 29.05.2017 31.12.2017
17/141 Fillan Transformatorstasjon Arbeidstillatelse HITTERVEIEN KN ENTREPRENØR AS 31.05.2017 30.11.2017
17/162 Generell arbeidsvarslingsplan - grunnundersøkelser på fylkesveier Arbeidstillatelse TRONDHEIM KOMMUNE 23.06.2017 22.06.2018
17/198 Kryssing og nærføring Lo bru Gravearbeid SVORKA BREDBÅND AS 03.07.2017 30.11.2017
17/224 Ny Johan Tillers vei fra rundkjøring Heimdalsveien Gravearbeid HEIMDALSVEGEN VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 07.07.2017 01.09.2018
17/230 Amundsdalen Overføringsledninger Fase 2 Gravearbeid GRUNNARBEID ENTREPRENØR AS 14.08.2017 22.12.2017
17/232 Ressetervegen, Seterdalen Arbeidstillatelse ORKLA MASKIN AS 07.08.2017 28.07.2018
17/235 VA Johan Falkbergets vei Gravearbeid JOHAN FALKBERGETS VEI HR ENTREPRENØR AS 10.08.2017 08.12.2017
17/247 Arkeologiske undersøkelser Sandbrauta. SH Gravearbeid Grinnisvegen BN ENTREPRENØR AS 21.08.2017 02.03.2018
17/248 Arkeologiske undersøkelser Sandbrauta. SH Gravearbeid Grinnisvegen BN ENTREPRENØR AS 04.09.2017 02.03.2018
17/250 Arbeidsvarlingsplan for Viltpatruljen i Trondheim kommune Arbeidstillatelse TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING 21.08.2017 31.12.2018
17/271 Heggdalen Arbeidstillatelse HEGGDALSRINGEN STEINANVEGEN BL ENTREPRENØR AS 07.09.2017 15.12.2017
17/276 594 Pumpestasjon Hølbekken Arbeidstillatelse SØBSTAD AS 31.08.2017 30.11.2017
17/286 108887 Aunegrenda/Rundingen 105. JW Gravearbeid RUNDINGEN BN ENTREPRENØR AS 11.09.2017 24.11.2017
1 2 3 4 >
©2017 Geomatikk as