Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 14198
Registrert: 22.08.2017
Firma: Statkraft Varme Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Einar Wist Kontakt-tlf: 90508388
Start: 25.09.2017 Slutt: 24.11.2017
Arbeidets art: Graving for fjernvarmeledning fra Østre Rosten 4 , kryssing av Østre Rosten og videre I Tonstadbrinken frem til nytt byggefelt.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes