Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 14129
Registrert: 06.10.2017
Firma: Trondheim Bydrift Vei Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Ali Hussein Kontakt-tlf: 95905409
Start: 13.10.2017 Slutt: 31.12.2017
Arbeidets art: Det skal bygges nytt vegfundament, kantstein , gatelys, asfalt og evt. nye sluk og sandfangkummer på GSV Risvollveien. I tillegg skal det skiftes ut noen eksisterende vannledninger / vannkummer. Rehab. VA anlegg: Risvollvegen - 2 utskiftinger av vannkummer, 112m vannledning. Vannledning skal krysse i Risvollveien. ca. 11m Rehab. Veg: Risvollvegen GSV, lengde 435m
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes