Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 13513
Registrert: 28.02.2017
Firma: TrønderEnergi Nett Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Roger Lillevik Kontakt-tlf: 97625039
Start: 03.04.2017 Slutt: 04.12.2017
Arbeidets art: Høyspentkabelgrøft fram til ny nettstasjon ved Signalbygget, samt stikkledning til nytt bygg. RUTA Entreprenør er ansvarlig entreprenør, kontaktperson er Dag Erik Vårum tlf:90922947, graveentreprenør er Solberg Maskin AS.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes