Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 13117
Registrert: 02.12.2016
Firma: Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Mari Olden Kontakt-tlf: 97514281
Start: 02.05.2017 Slutt: 30.09.2017
Arbeidets art: Bakkagata nedre del (mellom Kirkegt - Bakke rundkjøring) utvider eksisterende gang- og sykkelveg. Ser på muligheter for å bygge om noe av brosteinsgata utenfor Bakkegt nr 2. Kirkegata (Bakkegt - Gamle Kongeveg til dagens bom) skal hovedsaklig ha overflatearbeid som noe steinsetting som bugger mot parkerte biler. Mer omfattende i kvartalet mellom Gyldenløves gt - Rosenborg gt (nytt fortau utvides/bygges, trolig med gatevarme på nordre side). Mulig det er nødvendig med nytt asfalttrekk i hele gata. Gamle kongeveg fra dagens bok og østover til Tautragata. Bygge om gata og få etablert sykkelveg med fortau. Noe overbygning må byttes, sluk flyttes. Mer omfattende. Prosjektering igangsatt.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes