Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 13078
Registrert: 14.11.2016
Firma: Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Jon Bjørnbet Kontakt-tlf: 97572967
Start: 05.12.2016 Slutt: 31.12.2018
Arbeidets art: Infrastruktur for nye boligfelt. Etablering av avfallssug, gatelys, strøm for boliger, vannledninger, avløpsledninger, kjøreveg, sykkelvei, gangvei, tursti.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes