Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 13066
Registrert: 03.08.2017
Firma: Geomatikk Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Ove Mevatne Kontakt-tlf: 90814162
Start: 07.08.2017 Slutt: 01.10.2017
Arbeidets art: Graving for OV-rør til eksisterende AF-kum. Utførende firma: Br. Bjerkli AS v/ Roger Viken 40600171.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes