Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 13055
Registrert: 07.11.2016
Firma: Trondheim eiendom utbygging Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Batur Bayani Kontakt-tlf: 97136528
Start: 14.11.2016 Slutt: 30.09.2017
Arbeidets art: I fibindelse med ny Lade skole skal det bygges nye offentlig veg, G/S veger, offentlig park og VA-anlegg iht. reguleringsplan r20140041.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes