Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 11846
Registrert: 21.09.2015
Firma: Statens Vegvesen Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Abdulahi Ejero Kontakt-tlf: 95219914
Start: 13.06.2016 Slutt: 11.12.2017
Arbeidets art: - Bygging ca. 2 KM Gang og Sykkelveg. -Oppsetting ny kantstein, rekkverk osv. -Etablering av fylkesvegbusslommer langs Fv.707.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes