Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 10896
Registrert: 16.06.2017
Firma: Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Agnar Gram Kontakt-tlf: 97996320
Start: 24.07.2017 Slutt: 06.07.2018
Arbeidets art: På østsiden omdisponeres dagens vegareal til bygging av sykkelveg med fortau samt bygging av støyskjermer. På vestsiden skal det opparbeides metrobussholdeplass, Østre Berg fra sentrum skal flyttes fra Dybdahls veg hit. Det skal bygges nytt kollektivfelt.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes