Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.
Søknader

Planinformasjon

Plan nr: 10857
Registrert: 10.11.2015
Firma: Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Vidar Figenschou Kontakt-tlf: 72540000
Start: 02.05.2016 Slutt: 31.10.2017
Arbeidets art: Separering av avløpsledninger. Utskiftning av vannledning. Forprosjekt ferdig. Anleggsmetode er graving av grøft.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes