Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
14186 Asfaltplan av kommunale veger - Leirfossvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 05.09.2017 30.11.2017
14187 Asfaltplan av kommunale veger - Fossegrenda Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 07.09.2017 30.11.2017
14198 Graving for fjernvarmeledning Statkraft Varme Einar Wist 90508388 25.09.2017 24.11.2017
14305 Graving fra Rye til Klefstadhaugveien Elferge del1 TrønderEnergi Nett Geir Berge 90087885 16.10.2017 28.02.2018
14306 Steinanvegen, VA Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 15.10.2017 30.08.2018
14319 Gangveg Grillstadvegen Statens vegvesen Miljøpakken Abdulahi Ejero 95219914 16.10.2017 30.11.2017
14326 Brøsetvegen, div arbeid Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 16.10.2017 31.05.2018
14332 Ole Tesliens veg, VA Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 06.11.2017 19.11.2017
14336 Skjermvegen 39, kryssing vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 16.10.2017 27.11.2017
14344 Munkvoll Hage (Nordre Hallset vei 105)- VVA-anlegg Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Batur Bayani 97136528 23.10.2017 28.02.2018
14354 Fortunalia NTE Marked AS Tor Erik Askim 47931580 30.10.2017 17.06.2018
14356 Reier Søbstads veg, el-nett Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 01.11.2017 15.05.2018
14388 Sandbakkvegen 2-2 Ny fjernvarme Statkraft Varme Jan Eirik Tobiassen 40881273 06.11.2017 01.12.2017
14393 Øvre Sverresborg - Utskifting av stikkledninger Geomatikk Ove Mevatne 73842029 01.11.2017 01.12.2017
14394 Jonas Lies gate 5 - VA Geomatikk Ove Mevatne 73842029 13.11.2017 04.12.2017
< 1 2
©2017 Geomatikk as