Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
13648 Graving Thoning Owesens gate/ Konsul Lorcks gate Telenor Norge AS Sissel Larsen 48161639 22.05.2017 31.10.2017
13654 Graving Lagmanndreyers gate, Gamle Kongev, Jebev/Hans Finnes gate Telenor Norge AS Sissel Larsen 48161639 08.05.2017 31.10.2017
13762 Heimdal vgs- Nye G/S-veger, fortau langs Blisterhaugvegen og fotgjengerovergang Saupstadringen Trondheim kommune Utbyggingsenheten Batur Bayani 97136528 01.09.2017 20.12.2017
13844 Superbuss Kattemsenteret Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Patrick Mwangi Muraya 05.06.2017 31.10.2017
13845 Superbuss stasjon Bekkasinvegen Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Patrick Mwangi Muraya 05.06.2017 31.10.2017
13920 Fv. 812 rundkjøring Byåsveien x General Bangs veg Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 23.06.2017 27.10.2017
13961 Asfaltplan av kommunale veger - Yrkesskolevegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 26.06.2017 29.09.2017
13964 Asfaltplan av kommunale veger - GSV Granåsvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 03.07.2017 30.09.2017
13965 Asfaltplan av kommunale veger - GSV Steindalsvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 03.07.2017 02.10.2017
14004 Høyspentforsyning til Heimdal Fjernvarmesentral Statkraft Varme Einar Wist 90508388 18.09.2017 17.11.2017
14034 Frostaveien, drenering Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 31.07.2017 13.10.2017
14124 Ranheim Nord NTE Marked AS Tor Erik Askim 47931580 21.08.2017 27.10.2017
14127 Rehabilitering GSV Vestre Rosten Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 31.08.2017 14.12.2017
14128 Rehabilitering GSV Flatåsen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 31.08.2017 28.11.2017
14129 Rehabilitering GSV Risvollveien Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 31.08.2017 06.12.2017
14131 Rehabilitering GSV, S.P. Andersens veg Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 31.08.2017 29.12.2017
14178 Othilienborgveien / Alfred Trønsdals veg - VA / fortau / tomtegraving Geomatikk Ove Mevatne 73842029 01.09.2017 01.11.2017
14185 Asfaltplan av kommunale veger - Rundkjøring i Tunga Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 11.09.2017 30.11.2017
14186 Asfaltplan av kommunale veger - Leirfossvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 05.09.2017 30.11.2017
14187 Asfaltplan av kommunale veger - Fossegrenda Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 07.09.2017 30.11.2017
14189 Industrivegen: Graving og legging av høyspent kabel TrønderEnergi Nett Jacqueline Hitimana 11.09.2017 30.09.2017
14197 Graving for Fjernvarme Statkraft Varme Einar Wist 90508388 18.09.2017 20.10.2017
14198 Graving for fjernvarmeledning Statkraft Varme Einar Wist 90508388 25.09.2017 24.11.2017
14207 Asfaltplan av kommunale veger - GSV Vikelvvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 11.09.2017 30.10.2017
14208 Asfaltplan av kommunale veger - Turistveien Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 11.09.2017 30.09.2017
< 1 2 3 >
©2017 Geomatikk as