Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
11751 Klæbu - Trondheim, forprosjekt VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.10.2016 01.01.2020
12364 E6 Trondheim - Melhus Statens Vegvesen Hilde Aarnseth Kirkbak 40600154 16.08.2016 31.01.2019
12821 Forlengelse Johan Tillers veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 03.04.2017 20.12.2018
13043 Sigurd Jorsalfars veg strekn K.Øysteins veg - Brøsetvegen, sykkelveg med fortau, fornyelse avløp Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 01.09.2017 30.12.2018
13078 Sæterbakken og Tesliåsen Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Jon Bjørnbet 97572967 05.12.2016 31.12.2018
13278 Fv.704 Føringsveier og belysningsplan - Kabelplan- parsell 1450-2200 Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 01.03.2017 28.11.2018
13279 Fv.704 Føringsveier og belysningsplan-kabelplan-parsell 2200- 2950 Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 01.03.2017 28.11.2018
13336 Risvollan helse-og velferdssenter Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 24.07.2017 31.12.2019
13564 Torvet i Trondheim Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 01.11.2017 20.12.2019
13635 Superbusstrasé Moholt Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 01.01.2018 01.07.2019
13879 Uglavegen del 2 Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Patrick Mwangi Muraya 95276693 01.05.2018 01.08.2019
13926 Voll Vegamot Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 01.08.2017 30.12.2018
14135 Klostergata VVA-anlegg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Batur Bayani 97136528 01.02.2018 31.08.2018
14147 Øya avløpspumpestasjon Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Lars Erik Hårberg 94825757 01.11.2017 31.12.2018
14157 MP sykkeltiltak Lade Statens vegvesen Miljøpakken Abdulahi Ejero 95219914 15.04.2018 01.07.2019
14209 Asfaltplan av kommunale veger -Okstadvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 11.06.2018 29.10.2018
14262 Alf Godagers veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 04.12.2017 30.07.2018
14263 Kyvannsvegen, Øystein Langsets veg, Bjørnebyvegen Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 27.11.2017 03.09.2018
14306 Steinanvegen, VA Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 15.10.2017 30.08.2018
14410 Uglavegen nytt fortau, separering og utskifting av VA-ledninger Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Batur Bayani 97136528 01.05.2018 01.08.2018
14507 Metrobuss - Anders Buens gate Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 25.04.2018 31.07.2018
14508 Metrobuss - Dragvoll, Loholt alle Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 18.06.2018 10.09.2018
14512 Metrobuss - Falkenborgveien snu - og reguleringsplass Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 01.06.2018 01.08.2019
14513 Metrobuss - Hallset omstigningspunkt Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 03.04.2018 03.09.2018
14586 Fagrabrekka, fornyelse vannledning og separering avløp Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 98859900 26.01.2018 31.10.2018
1 2 3 4 >
©2018 Geomatikk as