Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
10896 Jonsvannsvegen - Moholt fra Dybdahls veg til Lidarende - kollektivfelt Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Agnar Gram 97996320 24.07.2017 06.07.2018
11751 Klæbu - Trondheim, forprosjekt VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 72 54 26 53 01.10.2016 01.01.2020
11846 Fv.707 Berg- Stormyra Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 13.06.2016 11.12.2017
12001 HIST, EC Dahls gate 2 / Sverres gate Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 17.11.2015 31.12.2017
12364 E6 Trondheim - Melhus Statens Vegvesen Hilde Aarnseth Kirkbak 40600154 16.08.2016 31.01.2019
12821 Forlengelse Johan Tillers veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 03.04.2017 20.12.2018
12887 Ny helsevakt i Trondheim Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 05.09.2016 31.05.2018
13043 Sigurd Jorsalfars veg strekn K.Øysteins veg - Brøsetvegen, sykkelveg med fortau, fornyelse avløp Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 72 54 26 53 01.09.2017 30.12.2018
13078 Sæterbakken og Tesliåsen Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Jon Bjørnbet 97572967 05.12.2016 31.12.2018
13278 Fv.704 Føringsveier og belysningsplan - Kabelplan- parsell 1450-2200 Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 01.03.2017 28.11.2018
13279 Fv.704 Føringsveier og belysningsplan-kabelplan-parsell 2200- 2950 Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 01.03.2017 28.11.2018
13315 Lade Sambrukshall Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 01.03.2017 31.12.2017
13336 Risvollan helse-og velferdssenter Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 24.07.2017 31.12.2019
13338 Asbjørnsens gate Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Arnt-Ove Dragsten 72542663 29.05.2017 30.11.2017
13513 Kabelgrøft Signalbygget Travbanevegen 1 TrønderEnergi Nett Roger Lillevik 97625039 03.04.2017 04.12.2017
13564 Torvet i Trondheim Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 01.11.2017 20.12.2019
13762 Heimdal vgs- Nye G/S-veger, fortau langs Blisterhaugvegen og fotgjengerovergang Saupstadringen Trondheim kommune Utbyggingsenheten Batur Bayani 97136528 01.09.2017 20.12.2017
13937 Jarveien, utskifting VA-ledninger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 02.10.2017 31.05.2018
14075 Sluppenvegen 19- Lysgården Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Batur Bayani 97136528 16.10.2017 30.11.2017
14127 Rehabilitering GSV Vestre Rosten Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 31.08.2017 14.12.2017
14128 Rehabilitering GSV Flatåsen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 31.08.2017 28.11.2017
14129 Rehabilitering GSV Risvollveien Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 13.10.2017 31.12.2017
14131 Rehabilitering GSV, S.P. Andersens veg Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 31.08.2017 29.12.2017
14147 Øya avløpspumpestasjon Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Lars Erik Hårberg 94825757 01.11.2017 31.12.2018
14185 Asfaltplan av kommunale veger - Rundkjøring i Tunga Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 11.09.2017 30.11.2017
1 2 >
©2017 Geomatikk as