Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
10857 Ullins veg. Vann og avløpsledninger. Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Vidar Figenschou 72540000 02.05.2016 31.10.2017
10896 Jonsvannsvegen - Moholt fra Dybdahls veg til Lidarende - kollektivfelt Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Agnar Gram 97996320 24.07.2017 06.07.2018
11751 Klæbu - Trondheim, forprosjekt VA Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 72 54 26 53 01.10.2016 01.01.2020
11846 Fv.707 Berg- Stormyra Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 13.06.2016 11.12.2017
12001 HIST, EC Dahls gate 2 / Sverres gate Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 17.11.2015 31.12.2017
12364 E6 Trondheim - Melhus Statens Vegvesen Hilde Aarnseth Kirkbak 40600154 16.08.2016 31.01.2019
12821 Forlengelse Johan Tillers veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Karl Stav Einum 94193820 03.04.2017 20.12.2018
12887 Ny helsevakt i Trondheim Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 05.09.2016 31.05.2018
13043 Sigurd Jorsalfars veg strekn K.Øysteins veg - Brøsetvegen, sykkelveg med fortau, fornyelse avløp Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Helge Alfnes 72 54 26 53 01.09.2017 30.12.2018
13055 Lade skole Trondheim kommune Utbyggingsenheten Batur Bayani 97136528 14.11.2016 30.09.2017
13066 John Skaarvolds veg 40 - Kryssing av veg Geomatikk Ove Mevatne 73842029 07.08.2017 01.10.2017
13072 Forsterket belysning av gangfelt- Nederst i Bøckmans veg (underjernebanebrua) Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 03.04.2017 29.09.2017
13074 Forsterket belysning av gangfelt- Kockhaugen ved Grilstadvegen Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 03.04.2017 29.09.2017
13075 Forsterket belysning av gangfelt-Kockhaugvegen ved Askelddvegen Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 03.04.2017 29.09.2017
13078 Sæterbakken og Tesliåsen Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Jon Bjørnbet 97572967 05.12.2016 31.12.2018
13117 Ranheimsruta sykkeltiltak (deler av Bakkegata, Kirkegata, Gamle Kongeveg) Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Mari Olden 97514281 02.05.2017 30.09.2017
13186 Forsterket belysning gangfelt- Søndre Ilevollen Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 03.04.2017 29.09.2017
13279 Fv.704 Føringsveier og belysningsplan-kabelplan-parsell 2200- 2950 Statens Vegvesen Abdulahi Ejero 95219914 01.03.2017 28.11.2018
13315 Lade Sambrukshall Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 01.03.2017 31.12.2017
13336 Risvollan helse-og velferdssenter Trondheim Bydrift Vei Steinar Oksvold 91518874 24.07.2017 31.12.2019
13338 Asbjørnsens gate Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Arnt-Ove Dragsten 72542663 29.05.2017 30.11.2017
13513 Kabelgrøft Signalbygget Travbanevegen 1 TrønderEnergi Nett Roger Lillevik 97625039 03.04.2017 04.12.2017
13643 Graving i områedet Rønningsvegen/Ole Solbegsv./Skyåsv./Persaunev Telenor Norge AS Sissel Larsen 48161639 02.05.2017 16.10.2017
13644 Graving av rør for bruk til fiber i området Henrik Angells Gate, Lauritz Jenssens gt, Persaunev. Telenor Norge AS Sissel Larsen 48161639 02.05.2017 16.10.2017
13645 Graving av rør for bruk til fiber i området Rønningsbakken, Persaunev, Lauritz Jensens gt, Lossiusvegen Telenor Norge AS Sissel Larsen 48161639 02.05.2017 31.10.2017
1 2 3 >
©2017 Geomatikk as