Graving i Sør-Trøndelag fylke
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader for riks- og fylkesveger i Sør-Trøndelag fylke (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
14594 Bjørnebyvegen, utskifting vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 01.05.2018 01.01.2019
14610 Fornying vannledning Sisikveien Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Håkon Hofstad Hojem 47290634 22.02.2018 01.09.2018
14619 MP Punkttiltak sykkel Trondheim Statens vegvesen Miljøpakken Abdulahi Ejero 95219914 09.04.2018 31.10.2018
14628 Steinan - Voll, fjernvarmetrasé Statkraft Varme Lisbeth Jamtli 90854633 01.06.2018 03.09.2018
14641 Vannledning Bekkefaret. Renovering av vannledning O.J. Aalmos veg. Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Eli Holen 72 54 26 77 02.04.2018 01.10.2018
14665 Steinanvegen 31 - Kabeltilførsel TrønderEnergi Nett Espen-André Steneng 91112849 02.04.2018 28.09.2018
14685 Skjetne skole-nybygg/ombygning Trondheim Bydrift VA Geir Grøtan 91112117 23.02.2018 15.09.2018
14708 Magnus Den Godes gate - VA Geomatikk Ove Mevatne 90814162 05.03.2018 01.09.2018
14758 Valsetsvingen, utskifting av vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 30.04.2018 01.08.2018
14760 Sigurd Slembes veg / Øvre Bergsvingen ny vannledning Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 04.06.2018 01.10.2018
14851 Metrobuss - Lyngvegen Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 03.04.2018 01.08.2018
14852 Metrobuss - Skyttervegen (Saupstad skole) Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 09.04.2018 01.08.2018
14853 Metrobuss - Saupstadsenteret Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 02.05.2018 07.09.2018
14861 Metrobuss - Ranheim idrettsplass Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 18.06.2018 10.09.2018
14930 Metrobuss - Lund Snuplass Trondheim kommune Kommunalteknikk Vei Unni E. Hansen 40219437 04.06.2018 28.06.2019
14941 Oppgradering av Kornblomsvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 18.06.2018 30.11.2018
14942 Oppgradering av Væretrøa Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 18.06.2018 30.11.2018
14943 Oppgradering av Schnitlers veg Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 25.06.2018 21.12.2018
14944 Huldervegen Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 14.05.2018 13.08.2018
14948 Tors veg Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 04.06.2018 10.12.2018
15001 Casper Lundes veg, utskifting vannledninger Trondheim kommune Kommunalteknikk VA Frode Andrew Selvik 91760238 04.06.2018 01.08.2018
15015 Anders Hovdens veg, VA Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 01.06.2018 01.10.2018
15026 Granåsvegen NTE Marked AS Tor Erik Askim 47931580 28.05.2018 31.08.2018
15068 Asfaltplan av kommunale veger - Mikkelvegen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 21.05.2018 26.11.2018
15069 Asfaltplan av kommunale veger Trollhaugen Trondheim Bydrift Vei Ali Hussein 95905409 21.05.2018 30.11.2018
< 1 2 3 4 >
©2018 Geomatikk as